viso

Inschrijvingen / Infodagen {VISO-Gent}

 

INFOMOMENTEN EN INSCHRIJVINGEN TIJDENS DE GROTE VAKANTIE 2018 VISO GENT ZUID KUIPERSKAAI 55F 9000 GENT

Inschrijven tijdens de grote vakantie kan elke dag (behalve op zaterdag en zondag) van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur

gesloten VAN zaterdag 07 JULI 2018 TOT EN MET ZONDAG 19 AUGUSTUS 2018

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2018-2019

EERSTE JAAR

We beslisten voor de inschrijvingen van het eerste jaar, samen met alle andere secundaire scholen in Gent (en enkele van buiten Gent),  om onder andere lange wachtrijen en kampeertoestanden te vermijden en de beschikbare plaatsen eerlijk te verdelen, te gaan werken met een digitaal aanmeldingssysteem.

Dit betekent dat uw kind tijdens de periode van 2 februari (vanaf 12u) tot en met 23 februari 2018 (12u) zich kan aanmelden via het CAR (meldjeaansecundair.gent.be) en de school van uw keuze kan aanduiden. Door aan te melden in deze periode maakt u meer kans dat uw kind uw voorkeursschool toegewezen krijgt.

Wij helpen u om aan te melden: Infodag voor eerste jaar op woensdagnamiddag 7 februari 2018 om 14u.

Aanmelden vanaf 2 februari 2018 (12u) tot en met 23 februari 2018 (12u) via het CAR (meldjeaansecundair.gent.be). U krijgt dan een ticket toegewezen om in de periode van 5 maart 2018 tot en met 23 maart 2018 definitief in te schrijven in de school die u toegewezen krijgt.

Vanaf 5 maart 2018 starten de reguliere inschrijvingen. U kan uw kind dan nog inschrijven in de school indien er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn.

INSCHRIJVINGEN VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR 2018/2019

IN HET VRIJ INSTITUUT VOOR SECUNDAIR ONDERWIJS

Door een Vlaams decreet op het inschrijvingsrecht, zullen de inschrijvingen voor volgend schooljaar 2018-2019 in het secundair onderwijs als volgt verlopen. De maatregelen hebben alleen betrekking op de leerlingen die overstappen van het 6de leerjaar basisonderwijs naar het 1ste leerjaar secundair onderwijs, niet op leerlingen die ingeschreven worden voor het tweede leerjaar of hoger.

De regels gelden voor alle secundaire scholen.

In het gewoon onderwijs komter een meer uitgebreide  voorrangsregeling. In VISO-Mariakerke zal de inschrijvingsperiode verlopen in 3 deelperiodes. Wie inschrijft in een vroegere periode heeft voorrang op wie inschrijft in een latere.

De algemene regel voor ouders is:

·         schrijf in binnen de periode waarin dat voor uw kind kan.

·         breng de nodige bewijsstukken mee die aantonen dat u evt. recht op voorrang heeft.

TIJDSLIJN SCHOLEN DIE AANMELDEN (enkel voor 1A en/of 1B en OV4 – 1A of 1B)

Broers en zussen Kinderen personeel

Maandag 8/1/18 tot en met vrijdag 26/1/18

Aanmelden (IND/NIND of BuSO)

Vrijdag 2/2/18 12 u tot en met vrijdag 23/2/18 12 u

Omzetten ticket (IND/NIND of BuSO)

Maandag 5/3/18 tot en met vrijdag 23/3/18

Reguliere inschrijvingen (indien nog vrije plaatsen)

Maandag 5/3/18

 

 

 

Wat betreft de tweede inschrijvingsperiode volgens de sociale kenmerken, hanteren we  2 contingenten: het contingent van de GOK-leerlingen 1A ligt vast op 46,5%, en dat van de niet-GOK-leerlingen op 53,5%.

Het contingent van de GOK-leerlingen 1B ligt vast op 90% en dat van niet GOK-leerlingen op 10%. De GOK (Gelijke Onderwijskansen)-indicatoren zijn:

·         Uw gezin ontving vorig schooljaar minstens één schooltoelage (breng bewijs mee bij inschrijving).

·         De ouders behoren tot de trekkende bevolking (binnenschippers, kermis- of circusexploitanten, woonwagenbewoners).

·         De moeder is NIET in het bezit van ten minste een studiegetuigschrift van het 6de jaar (= 2de leerjaar van de 3de graad) beroepssecundair onderwijs.

·         De leerling leeft tijdelijk of permanent buiten het eigen gezin (breng bewijs mee bij inschrijving).

IN EEN NOTENDOP:

Nodige documenten om in te schrijven:

De identiteitskaart en/of SIS-kaart van de leerling.

Indien je beroep doet op een voorrangsregel: bewijsstukken dat je voldoet aan de voorwaarden. (bv. een attest van de instelling waar je verblijft, bewijs van schooltoelage, …)

Industrieweg 230, 9030 Mariakerke

Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37

 

Schooluren-VISO Mariakerke

 

EERSTE 
EN TWEEDE  GRAAD
DERDE GRAAD 7DE JAREN

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 3 lesuren van 
13.15u tot 15.45u

Woensdag
voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 3 lesuren van 
13.15u tot 15.45u

Woensdag
voormiddag 5 lesuren van 
8.40u tot 13.05u
namiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 4 lesuren van 
13.15u tot 16.35u

Woensdag
voormiddag 5 lesuren van 
8.40u tot 13.05u
Pauze van 13.05 tot 14.05

namiddag 3 lesuren van 
14.05u tot 16.35u

 

 

Schooluren-VISO Gent

 

EERSTE 
EN TWEEDE  GRAAD

DERDE GRAAD

OKAN

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag  
13.10u tot 15.40u
op woensdagnamiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag 
13.10u tot 15.40u

voor 5BMV en 6BMV op
dinsdag tot 
16.30u

voor 7BMV op
maandag, dinsdag en donderdag tot 

16.30u
op woensdagnamiddag vrij

voormiddag 4 lesuren van 
8.40u tot 12.15u
namiddag  
13.10u tot 14.50u
op woensdagnamiddag vrij

 

Boekenlijst 2018-2019

Boekenverkoop VISO Mariakerke

Om de dienstverlening rond de boekenverkoop te verbeteren heeft VISO vestiging Mariakerke ervoor gekozen om samen te werken met Studieshop.be. 
Dit houdt in dat de boeken vanaf nu enkel nog online kunnen aangekocht worden. Alle boeken worden aan huis - of in een afhaalpunt geleverd. 
Er wordt gevraagd steeds op de naam van de leerling te bestellen. Boeken voor 15 juli besteld worden geleverd voor 1 september.Uiteraard kunnen ouders, indien zij dit wensen, de boeken bestellen in een boekhandel. De lijst van de boeken zijn in bijlage terug te vinden.

Klik hier ->

BoekenLijst 2018-19

Studieshop

 

PIA [leerlingenforum]

 

Wie is beter geplaatst dan de leerlingen zelf, om te horen, te zien, te weten hoe we het leven op school nog beter kunnen maken? Via P!A, de leerlingenraad, kunnen onze leerlingen zelf beslissen welke ideeën uitwerking verdienen. Studenten maak je lid van de gesloten groep binnen Facebook "Visoforum"